Ferie w Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej pomocy. Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.

Oferujemy  bezpłatne  wsparcie  w   formie   diagnozy  i  terapii  psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do   potrzeb dzieci i młodzieży. Udzielamy także porad i konsultacji dla rodziców i   opiekunów. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl). Zapraszamy do kontaktu w godzinach konsultacji specjalistów http://pppolkusz.pl/oferta/terminy-konsultacji-w-roku-szkolnym-2020-2021/.

Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej  przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem   poradni. Numery telefonów: (32) 647 08 30, (32) 644 13 55.

Zachęcamy dzieci  i  rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji. Także w przypadku obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.       
                                       
Zapraszamy   również  na  stronę  internetową  naszej  poradni   gdzie   w  zakładce publikacje  można  znaleźć  wiele  ciekawych   artykułów http://pppolkusz.pl/kategoria/publikacje/.