Godziny dostępności w Poradni

Specjaliści zatrudnieni w Poradni prowadzą konsultacje w ramach godzin dostępności od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 13.00