Grupa Wsparcia dla Logopedów – filia Wolbrom

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu Grupy Wsparcia dla Logopedów w Filii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z dnia 27.03.2023r. na dzień 03.04.2023r.