Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci

Program profilaktycznych zajęć logopedycznych dla dzieci „Po emocjach i języku-masz wśród zwierząt przewodników” przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami językowymi w wieku 5-6 lat.

Zajęcia składają się z cyklu 8 spotkań, każde z nich trwa 60 minut. Odbywać się będą w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolbromiu.

Prowadzący: logopeda mgr Beata Bryzik

Zajęcia rozpoczynają się 14 marca o godzinie 16.00.

Zainteresowane osoby mogą zapisywać się telefonicznie: 32 6441355. Liczba miejsc ograniczona.

Cele ogólne programu „Po emocjach i języku – masz wśród zwierząt przewodników!”:

  • rozwijanie słownictwa
  • ćwiczenia funkcji słuchowych
  • rozwijanie ciekawości przyrodniczej
  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
  • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie
  • wzmocnienie wiary we własne siły
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
  • nauka otwartości na innych i spontanicznych zachowań
  • pobudzenie do większej aktywności ruchowej