Harmonogram pracy 14.04-24.04.2020 Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 24.04.2020 r.

Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz. 09.00 – 13.00

 Numery telefonów:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24
– Filia Poradni  tel. 32 644 13 55 

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Godziny dyżurów e-mail
1 BRYZIK Beata logopeda logopeda.beata@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           12.00 – 16.00
Środa             13.00 – 17.00
Czwartek        08.00 – 12.00
Piątek             08.00 – 12.00
2 GROMEK Halina pedagog pedagog.halina@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek        08.00 – 12.00
Piątek             13.00 – 17.00
3 HORYŃ-ROGÓŻ

 

Zofia

pedagog

 

logopeda

ped.log.zofia@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           12.30 – 16.30
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek        08.00 – 12.00
Piątek             13.00 – 17.00
4 JANUSZEK Stanisława psycholog psycholog.stanislawa@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           08.30 – 12.30
Środa             13.00 – 17.00
Czwartek        08.00 – 12.00
Piątek             13.00 – 17.00
5 JAWORSKA Edyta pedagog pedagog.edyta@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek        13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00
6 KASKA-BIŚ Katarzyna psycholog psycholog.katarzyna@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek        08.00 – 12.00
Piątek             13.00 – 17.00
7 KRYSZTOFORSKA Aleksandra psycholog psycholog.aleksandra@pppolkusz.pl Poniedziałek  12.00 – 16.00
Wtorek           08.00 – 12.00
Środa             08.00 – 12.00
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00
8 PIWOWARSKA Anna psycholog psycholog.anna@pppolkusz.pl Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek           08.00 – 12.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00
9 DOMINIAK Magdalena psycholog psycholog.dominiak@pppolkusz.pl Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek           08.00 – 12.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00
10 SOWIŃSKA Magdalena pedagog-logopeda ped.log.magdalena@pppolkusz.pl Poniedziałek 08.00 – 12.00
Wtorek           08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00
11 SZEWCZYK Barbara wicedyrektor

 

psycholog

psycholog.barbara@pppolkusz.pl

 

tel. 696 933 533

Poniedziałek
(dyżur e-mail) 08.30-11.30
(dyżur tel.)      11.30-12.30
Wtorek
(dyżur tel.)      12.30-13.30
(dyżur e-mail) 13.30-16.30
Środa
(dyżur e-mail) 08.30-12.30
Czwartek
(dyżur tel.)      12.30-14.30
(dyżur e-mail) 14.30-16.30
Piątek
(dyżur tel.)      08.30-10.30
(dyżur e-mail) 10.30-12.30
12 SZOTEK Anna logopeda logopeda.anna@pppolkusz.pl Poniedziałek  12.00 – 16.00
Wtorek           08.00 – 12.00
Środa             08.00 – 12.00
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek             13.00 – 17.00
13 SOŁTYSIK-ŚCISŁOWSKA

 

Małgorzata

psycholog psycholog.malgorzata@pppolkusz.pl Poniedziałek  13.00 – 17.00
Wtorek           13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek             08.00 – 12.00

Harmonogramy dyżurów e-mail mogą ulec zmianie.

Informacja o danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przesłane w ramach korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja. Dodatkowo informujemy, iż przesłanie jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej świadczy o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w treści wiadomości.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) tj. m.in. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Poradni http://pppolkusz.pl/rodo/ lub dodatkowo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Informacje zawarte w przesyłanej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby, do której jest adresowana i może zawierać informacje poufne. Jeżeli jednak nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy abyś powiadomił o tym fakcie nadawcę i usunął w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami.