Harmonogram pracy od 11.05.2020 Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie szkół i przedszkoli,

porady i konsultacje (w tym również telefoniczne) udzielane są wg harmonogramu podanego poniżej

 

 

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Wsparcie szkół i przedszkoli/ porady/konsultacje
1 GROMEK Halina pedagog pedagog.halina@pppolkusz.pl Poniedziałek                    11 – 12

Wtorek                                 8 – 830

Środa                                 13 – 1330

Czwartek                           11 – 12

Piątek                                 13 – 14

2 HORYŃ-ROGÓŻ Zofia pedagog, logopeda ped.log.zofia@pppolkusz.pl Poniedziałek                      11 – 12

Wtorek                                ——–

Środa                                   8 – 9

Czwartek                             8 – 9

Piątek                                 13 – 14

3 BRYZIK Beata logopeda logopeda.beata@pppolkusz.pl Czwartek                            11 – 12

 

4 LEŚNIAK Ewa pedagog pedagog.ewa@pppolkusz.pl Poniedziałek                       ———

Wtorek                                12 – 13

Środa                                   ——–

Czwartek                             11 – 12

Piątek                                  11 – 12

5 SOWIŃSKA Magdalena pedagog, logopeda ped.log.magdalena@pppolkusz.pl Poniedziałek                       11 – 12

Wtorek                                11 – 12

Środa                                1330 – 1430

Czwartek                             ——–

Piątek                                   11 – 12

6 PIWOWARSKA Anna psycholog psycholog.anna@pppolkusz.pl Poniedziałek                        13 – 14

Wtorek                                 11 – 12

Środa                                    11 – 12

Czwartek                              ———

Piątek                                   11 – 12

 

7 KRYSZTOFORSKA

Aleksandra

psycholog psycholog.aleksandra@pppolkusz.pl Poniedziałek                            13 – 14

Wtorek                                     11 – 12

Środa                                        ——–

Czwartek                                  13 –  14

Piątek                                       11 – 12

8 SZOTEK Anna logopeda logopeda.anna@pppolkusz.pl Czwartek                                  11 – 12

 

9 KASKA-BIŚ Katarzyna psycholog psycholog.katarzyna@pppolkusz.pl Poniedziałek                          12 – 13

Wtorek                                      8 – 9

Środa                                      ———-

Czwartek                                12 – 13

Piątek                                      ———

10 JANUSZEK Stanisława psycholog psycholog.stanislawa@pppolkusz.pl Poniedziałek                            11 – 12

Wtorek                                     11 – 12

Środa                                        ———

Czwartek                                  11 – 12

Piątek                                       13 – 14

 

11 SZEWCZYK Barbara wicedyrektor

psycholog

psycholog.barbara@pppolkusz.pl Poniedziałek                            830– 1130

Wtorek                                   1330– 1530

Środa                                        830-1230

Czwartek                                1430 – 1530

Piątek                                       10 – 12

 

12 DOMINIAK Magdalena psycholog psycholog.dominiak@pppolkusz.pl Poniedziałek                          13 – 14

Wtorek                                   13 – 14

Środa                                        8 – 9

Czwartek                                ———

Piątek                                       8 – 9