Harmonogram pracy Wolbrom

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie do dnia 10.04.2020 r.  (filia Wolbrom)

Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  –  13

 

Numery telefonów:

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24

– Filia Poradni    tel. 32 644 13 55 

 

 

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Godziny dyżurów e-mail
1 KAIM Dorota psycholog psycholog.dorota@pppolkusz.pl Poniedziałek                            13 – 17   (e-mail)

Wtorek                                   8³º – 12³°  (e-mail)

Środa                                        12 – 16    (e-mail)

Czwartek                                    9 – 13    (e-mail)

Piątek                                        8 – 12    (e-mail)

2 KOSSAKOWSKA Mariola pedagog pedagog.mariola@pppolkusz.pl Poniedziałek                              8 – 12    (e-mail)

Wtorek                                    13 – 17    (e-mail)

Środa                                      8³° – 12³°   (e-mail)

Czwartek                                   8 – 12    (e-mail)

Piątek                                      12 – 16    (e-mail)

 

3 ŁUPKA Izabela pedagog pedagog.izabela@pppolkusz.pl Poniedziałek                           8³° – 12³°    (e-mail)

Wtorek                                      9 – 13      (e-mail)

Środa                                        13 – 17     (e-mail)

Czwartek                                  13 – 17     (e-mail)

Piątek                                       8 – 12      (e-mail)

 

 

Harmonogramy dyżurów e-mail mogą ulec zmianie.

          Informujemy, że dane osobowe przesłane w ramach korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja. Ponadto informujemy, iż przesłanie jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej świadczy
o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w treści wiadomości.

          Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) tj. m.in. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Poradni lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

          Informacje zawarte w niniejszej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby, do której jest adresowana i może zawierać informacje poufne. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, powiadom o tym fakcie nadawcę i usuń w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami.