Informacja dla osób ubiegających się o opinię Poradni w sprawie odbywania praktyk zawodowych

Z uwagi na czas oczekiwania na badanie w Poradni prosimy o umawianie wizyt we wcześniejszym terminie niż wrzesień danego roku szkolnego. W przeciwnym razie termin wydania opinii o możliwości odbywania praktyk zawodowych może ulec opóźnieniu przez co uczeń nie będzie mógł ich rozpocząć zgodnie z planem.