Logopedyczny Trening Słuchowo-Ruchowy

Logopedyczny trening słuchowo-ruchowy to program ćwiczeń słuchowo-ruchowych, które wspomagają rozwój percepcji słuchowej, usprawniają koncentrację uwagi słuchowej oraz poprzez ruch rozwijają umiejętności poznawcze i językowe dziecka.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I i II z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przetwarzaniu słuchowym oraz zaburzeniami artykulacyjnymi.

Obejmuje 12 godzinnych spotkań. Zajęcia będą się odbywać we wtorki w PPP w Olkuszu w godzinach 16.00-17.00.

Pierwszy termin zajęć: 1 marzec 2022. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: Beata Bryzik tel.: 326470830

Ćwiczenia będą miały formę zajęć grupowych i realizowane będą na materiale niewerbalnym (dźwięki z otoczenia, dźwięki muzyczne) i werbalnym (dźwięki mowy: głoska, sylaba, wyraz, zdanie, tekst, pseudowyraz). Program zawiera elementy metody integracji sensorycznej i bilateralnej. W tle zajęć będzie pojawiał się motyw zagadki dodatkowo stymulujący aktywność słuchową.