Materiały dla osób pomagających innym w kryzysie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami metodycznymi dla nauczycieli oraz osób pomagających osobom dotkniętym wojną. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące faz kryzysu, objawów ostrej reakcji na stres i symptomów PTSD (dorośli i dzieci) oraz zalecenia dotyczące dbania o siebie w sytuacji pomagania innym. Materiały opracowano na podstawie: M.Naczyński, A.Pyszkowska „Osiędbanie pomagacza, Jak zadbać o siebie pomagając innym”.

http://dbanie-o-siebie-pomagacza_wazne-informacje-o-PTSD.pdf