O G Ł O S Z E N I E

W poniedziałek  26.08.2019 r. oraz w czwartek  29.08.2019 r.

w godzinach 8.30-12.30

na terenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu

w ramach

D N I   O T W A R T Y C H

odbędą się  bezpłatne

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

(psychologów, pedagogów, logopedów)

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli.