OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

pracujących z dziećmi i młodzieżą w starszym wieku szkolnym,

które odbędzie się dn. 14.01.2020 r. o godzinie 9.00

na terenie

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Olkuszu

ul.Legionów Polskich 3

Tematami przewodnimi spotkania będą:

  • Współpraca z „trudnym rodzicem”
  • Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole