Rekrutacja na zajęcia WWRD w roku szkolnym 2021/2022

Od 14 czerwca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka na rok szkolny 2021/2022

Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie wniosków w sekretariacie (druki w sekretariacie lub do pobrania poniżej i na stronie internetowej poradni w zakładce „druki do pobrania” ).
http://PPP_wniosek-na-ZAJECIA-WWRD.doc

Wszelkich informacji udzielają pracownicy działu WWRD w godzinach:

Katarzyna Kaska-Biś – środa – 11-12
Anna Szotek –piątek – 11 – 12
Beata Bryzik – czwartek – 11 – 12
Edyta Jaworska – Majcherkiewicz – poniedziałek – 11 – 1120
Ewa Leśniak – środa 11 – 12

 Oferta  zajęć w ramach WWRD na nowy  rok szkolny

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna /surdopedagogiczna/ zajęcia z oligofrenopedagogiem
  • terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna

oraz

  • terapia miofunkcjonalna
  • zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej
  • terapia ręki
  • terapia bilateralna
  • terapia AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
  • Trening Umiejętności  Społecznych (TUS)
  • zajęcia w Sali Doświadczania Świata

29.06.2021 – dyżur telefoniczny pracowników działu WWRD w godz. 9.00 – 11.00

Zespół  WWRD