Rodzicu:

 

Rodzicu:

 

 Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać
na zagrożenie pracowników placówki, przyprowadź do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

 

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do Poradni oraz pobytu na jej terenie

 

 Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza

 

 Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa, a pracownicy pracują w maseczkach/przyłbicach

 

 Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania.

 

 Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, ponieważ dziecko uczy się poprzez obserwacje dobrego przykładu. Na terenie poradni rodzice/opiekunowie oraz dzieci powyżej 4 roku życia przebywają w maseczkach ochronnych; rodzice również w jednorazowych rękawiczkach

 

 W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka Rodzic ma obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić o tym Poradnię i odwołać wizytę.

 

 Jednocześnie informujemy, że pracownicy Poradni nie przechodzą testów na obecność         SARS CoV-2, co należy uwzględnić w zasadności umawiania wizyty w Poradni i późniejszych roszczeń.