Rodzicu!

Rodzicu:

  •  Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki, przyprowadź do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do Poradni oraz pobytu na jej terenie.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa, a pracownicy pracują w maseczkach/przyłbicach.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę, aby w odpowiedni sposób zasłaniało twarz podczas kichania, czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, ponieważ dziecko uczy się poprzez obserwacje dobrego przykładu. Na terenie poradni rodzice/opiekunowie oraz dzieci powyżej 4 roku życia przebywają w maseczkach ochronnych; rodzice również w jednorazowych rękawiczkach.
  • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka Rodzic ma obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić o tym Poradnię i odwołać wizytę.
  • Jednocześnie informujemy, że pracownicy Poradni nie przechodzą testów na obecność SARS CoV-2. Należy to uwzględnić w zasadności umawiania wizyty w Poradni i późniejszych roszczeń.