Seminarium dla wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 31 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się szkolenie dla wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Olkuszu i  Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Seminarium dla uczestników  pn. „Funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami w zachowaniu na terenie szkoły” prowadził  lekarz psychiatra Ryszard Zając.
Pani Krystyna Ziarnik – dyrektor  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  i  Pani Bogusława Lasota – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zgodnie podkreślają, iż tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem i liczba osób chętnych do wzięcia udziału w seminarium przerosła oczekiwania organizatorów.
Przybyło ponad 60 osób nie tylko z terenu Gminy Olkusz, które z trudem mieściły się na gościnnie użyczonej sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wszystkim licznie zgromadzonym uczestnikom i gościom serdecznie dziękujemy za udział w seminarium