Skrzydlate słowa – zajęcia logopedyczne, które uskrzydlają

Mów sercem, a nawet głusi Cię zrozumieją,

bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”

Celem innowacji jest dotarcie do uczniów klas 4-8, którzy mają trudności w zakresie prawidłowej wymowy oraz komunikacji językowej, zwrócenie ich uwagi na korzyści, jakie wynikają z pracy nad poprawną realizacją głosek, a także używaniem efektywnej komunikacji, która pozwala na rozwijanie kompetencji w tym zakresie.

Celem prowadzonej innowacji będzie rozwijanie potencjału jednostkowego i społecznego uczniów w kontekście kształtowania kompetencji komunikacyjnej w odniesieniu do kryteriów poprawności artykulacyjnej, leksykalnej i gramatycznej. Ważnym aspektem jest również kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w kontekście indywidualnym i społecznym.

Warsztaty przeprowadzone w cyklu 3 spotkań realizowanych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 3 w następujących terminach:

22 marca 2022 o godz. 15.00

26 kwietnia 2022 o godz. 15.00

17 maja 2022 o godz. 15.00

14 czerwca 2022 o godz. 16.00- zakończenie i podsumowanie projektu

Chętne osoby proszone są o zgłoszenia do 11 marca br. w sekretariacie PPP w Olkuszu.

Celem warsztatów będzie spotkanie z literaturą, która jest komunikatem językowym niosącym wartość zarówno w kontekście treści i sensu. Literatura jest również wzorcem literackiej wypowiedzi ukształtowanej zgodnie z zasadami poprawności językowej i gramatycznej, sprzyjającą wzbogaceniu słownictwa biernego i czynnego. Dlatego też zachęcam uczniów, którzy chcą malować słowami i słuchać ciszy grania do udziału w zajęciach logopedycznych, które uskrzydlają i niosą.

Zajęcia poprowadzi mgr Justyna Kulig, neurologopeda.

W poniższych załącznikach znajdą Państwo list do uczniów oraz regulamin wraz z Kartą Uczestnika, którą należy, po zapisaniu się na zajęcia, dostarczyć uzupełnioną do mgr Justyny Kulig.

http://Regulamin-zajec-logopedycznych-prowadzonych-w-ramach-innowacji.doc

http://list-do-ucznia.pdf