Spotkanie Grudniowe

W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyło się drugie spotkanie z pedagogami i psychologami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poświęcone było ono dwóm zagadnieniom:

  • „Jak w praktyce dostosować wymagania edukacyjne do możliwości uczniów”
  • „Uczeń z szarej strefy – czyli o uczniu z niższym niż przeciętny poziomem rozwoju intelektualnego”

Spotkanie przeprowadziła psycholog Małgorzata Sołtysik – Ścisłowska oraz pedagog – logopeda Magdalena Sowińska.