Spotkanie grupy wsparcia

23 października br. w naszej poradni odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych pracujących ze starszymi dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie przygotowały i poprowadziły psycholożki Magdalena Seweryn i Małgorzata Sołtysik Scisłowska oraz pedagożka Magdalena Sowińska.

Tematem przewodnim spotkania była specyfika pracy z uczniem zdolnym. Pani Magdalena Seweryn wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła ograniczenia, możliwości i wyzwania dla szkoły, jakie niesie edukacja ucznia zdolnego. Pani Magdalena Sowińska przybliżyła nowe Rozporządzenie MEN dotyczące warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Druga część spotkania została poświęcona tematyce związanej z doradztwem zawodowym. Pani Małgorzata Sołtysik Ścisłowska omówiła zmiany w prawie oświatowym związane z obowiązkiem realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego jako jednej z form działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły.

W ramach spotkania odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego nasze zaproszone koleżanki mogły wymienić swoje spostrzeżenia i zadać nam nurtujące je pytania. W panelu dyskusyjnym uczestniczyła Pani dyrektor poradni Beata Adamska, która min. udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy poradni ze szkołami z naszego powiatu.

Na zakończenie ustalono wstępnie termin kolejnego spotkania grupy wsparcia, zapraszając serdecznie przybyłe w tym dniu do poradni osoby.