Spotkanie organizacyjne dla przedstawicieli przedszkoli

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedszkoli objętych opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu na spotkania organizacyjne dotyczące współpracy w roku szkolnym 2019/ 2020.

Spotkania odbędą się w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu, przy ul. Legionów Polskich 3:

 

 

20.09.2019 r. o godz. 10.00:

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 5

Przedszkole nr 9

Przedszkole w Bukownie oraz filia Przedszkola (Bukowno Stare)

Oddział Przedszkolny w Witeradowie

Oddział Przedszkolny w Zawadzie

Przedszkole w Zedermanie

Przedszkole w Gorenicach

Przedszkole w Sienicznie

Przedszkole w Żuradzie

Przedszkole w Jaroszowcu

Przedszkole w Krzykawie

Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie

„Akademia Przedszkolaka”

„Smykałka”

„Klub Przedszkolaka”

„Tęczowa Kraina”

 

Spotkanie poprowadzą: Ewa Leśniak i Aleksandra Krysztoforska

 

 

08.10.2019 r. o godz. 10.30:

Przedszkole nr nr 4

Przedszkole nr 7

Przedszkole nr 8

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 13

Przedszkole w Kluczach

Przedszkole w Kosmolowie

Przedszkole w Kwaśniowie

Przedszkole w Osieku

Przedszkole w Bolesławiu

Przedszkole w Braciejówce

Przedszkole w Bydlinie

Przedszkole w Ryczówku

Przedszkole w Chechle

Oddział Przedszkolny w Rodakach

„Kraina Wiewiórek”

„Mądre Urwisy”

„Minilandia”

„Uniwersytet Przedszkolaka”

 

Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Kaska- Biś i Elżbieta Woszczek