Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Należy pamiętać, że autyzm to zespół cech powodujący utrudnienia w budowaniu relacji i trudności w odnalezieniu się w sytuacjach społecznych. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą napotykać także na przeszkody zarówno w obszarze uczenia się jak i postrzegania otoczenia.

Jeżeli w pierwszym roku życia Twoje dziecko:

 • nie reaguje na własne imię
 • nie podejmuje kontaktu wzrokowego
 • trudno zaobserwować u niego oznaki przywiązania do najbliższych osób
 • nie uśmiecha się do Ciebie
 • nie potrafi nauczyć się wskazywania placem
 • ma ubogą mimikę
 • unika kontaktu lub nawiązuje kontakt fizyczny w sposób nietypowy – nie odkładaj konsultacji specjalistycznych „na później”.

Jeśli po pierwszym roku życia zauważysz, że Twoje dziecko:

 • bawi się „dziwnie”, stereotypowo, mechanicznie
 • nie mówi, nie rozmawia
 • nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem
 • przejawia stereotypowe zachowania
 • jest chłodne uczuciowo, nie nawiązuje relacji

a dodatkowo w porównaniu z rówieśnikami:

 • powtarza wypowiedzi innych (echolalie)
 • rozwija się wolniej
 • nie interesuje się otoczeniem
 • trudno mu przyswoić wiele umiejętności
 • nie umie naśladować
 • nie toleruje zmian w otoczeniu
 • ma jednostronne, nietypowe zainteresowania – rozpocznij proces diagnozy.

Wskutek wczesnego postawienia diagnozy oraz objęcia terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwiększamy jego szanse na poprawę funkcjonowania.