Terminy Zespołów Orzekających – listopad 2020

Ze względu na nieobecność lekarza na Zespole Orzekającym dnia 20.11.2020r. odwołuje się posiedzenie dla orzekania autyzmu. Na naszej stronie podamy nowy termin niezwłocznie po otrzymaniu informacji od lekarzy specjalistów.