TUS w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Olkuszu

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce organizujemy zajęcia TUS w trzech grupach
wiekowych:


• dla dzieci objętych WWR – Amanda Mróz i Natalia Jochymek
• dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (do III klasy SP) – Ewa Leśniak i
Aleksandra Krysztoforska
• dla dzieci i młodzieży w starszym wieku szkolnym (od klasy IV SP) – Agnieszka Jałowiec i
Magdalena Sowińska


Zajęcia prowadzone są przez psychologów i pedagogów mających uprawnienia do prowadzenia
Treningu Umiejętności Społecznych. Program zajęć i realizowane scenariusze są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Planowany cykl zajęć obejmuje 10 cotygodniowych spotkań.

TUS – dla kogo są przeznaczone zajęcia?

Terapia TUS powstała z myślą o dzieciach, które przejawiają problemy w interakcjach
społecznych. TUS sprawdza się w przypadku dzieci ze stwierdzonym autyzmem, ADHD, ale
również w przypadku dzieci zmagającymi się z problemami z pamięcią, koncentracją uwagi czy
przyswajaniem wiedzy. Może być też doskonałym wsparciem dla dzieci nieśmiałych,
nadpobudliwych, mających problemy z asertywnością, wycofanych, z niską samooceną czy
lękowych.


Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2022 roku pod numerem telefonu (32) 647-08-30 w
czwartki godzinach 15 – 16 (młodszy wiek szkolny i przedszkolny) oraz 16-17 (starszy wiek
szkolny). Obowiązuje rozmowa, na podstawie której trenerzy dobiorą osoby chętne do grup.
Więcej informacji u osób prowadzących zajęcia.