UWAGA

Szanowni Państwo

W wyniku zarządzenia małopolskiego Kuratora Oświaty zmienia się zasięg terytorialny PPP w województwie małopolskim, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Skutkiem tego, powiat olkuski podlega obecnie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Krakowie przy ulicy Siewnej 23 D 31-231 Kraków. Dokumentację Państwa dzieci znajdującą się w PPP przy ulicy Półkole 11 31-559 Kraków, należy przenieść do PPP przy ulicy Siewnej. Możecie to Państwo zrobić pisząc podanie wysłane pocztą polską, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Kontakt do PPP przy ulicy Siewnej

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23d
31-231 Kraków
tel/fax 12 415-69-68
e-mail: poradnia2krakow@op.pl

Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 18.00