Warsztaty dla rodziców i dzieci realizujących w Poradni WWR

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu realizuje wsparcie dla rodziców i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w postaci w cyklu warsztatów „Dobry kontakt”. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz zapewnieniu różnorodnych form pomocy zwiększamy skuteczność działań podejmowanych na rzecz dzieci i ich rodzin.