Warsztaty z AAC dla rodziców

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze złożonymi trudnościami w porozumiewaniu się,  wymagających wprowadzenia i stosowania Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej  (AAC) skierowane są głównie dla rodziców dzieci nie komunikujących się za pomocą  mowy – dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i z zespołami genetycznymi.

Warsztaty odbędą się 22.11.2023 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu w  godzinach

9.00- 11.00. Od godz.11.00 do 12.00 – indywidualne rozmowy i konsultacje.  

Podczas spotkania Rodzice uzyskają informacje na temat:  

  • podstawowych zagadnień z zakresu AAC 
  • rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych  
  • wybranych narzędzi i programów komputerowych do komunikacji  
  • pierwszych kroków w AAC  

W przypadku zainteresowania tematem przewidziane są kolejne spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców.  

Zajęcia poprowadzi mgr Anna Szotek (neurologopeda od lat zajmujący się komunikacją wspomagającą i alternatywną; uczestnik wieli szkoleń i kursów z zakresu AAC)  

Zapisy telefonicznie w sekretariacie poradni pod numerem 32 647 08 30

Wszelkich informacji udziela prowadząca warsztaty- Anna Szotek w piątki w godzinach 12.00 – 13.00