WAŻNE – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu poszerza zakres orzekania i opiniowania.

Szanowni Państwo,

W wyniku zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 53/20 z dnia 21.09.2020r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu została wskazana do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Prosimy, aby dokumentację Państwa dzieci znajdującą się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Półkole 11 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Siewnej 23D w Krakowie przenieść do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu. W celu przekazania dokumentów proszę się kontaktować z wyżej wymienionymi poradniami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Półkole – 12 412 – 15 – 66
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 przy ul. Siewnej – 12 415 – 69 – 68

Dodatkowo, na stronie naszej Poradni, w zakładce „druki do pobrania”, pojawią się w najbliższym czasie stosowne zaświadczenia do wydawania orzeczeń i opinii w wyżej wymienionych sprawach.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu
mgr Beata Adamska