ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Dyrekcja i pracownicy

Zespołu do Spraw Dzieci i Młodzieży

w Starszym Wieku Szkolnym

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie

 grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych,

które odbędzie się dn. 25.11.2019 r. o godzinie 9.00

na terenie

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Olkuszu

ul. Legionów Polskich 3

Tematem przewodnim spotkania będzie:

„Dziecko z zaburzeniami depresyjnymi w szkole”