Zaproszenie na spotkanie

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się  26 września o godzinie 16.00 , na którym chciałabym przedstawić Metodę Feuersteina.  Terapia Instrumental Enrichment®, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, od niedawna obecna także w Polsce, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja).

Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment® jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Metoda adresowana jest do pracy z osobami ze zdiagnozowaną: dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.      Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Terapia Instrumental Enrichment® kierowana jest dla dzieci od 7 r. ż. Zadania, które ćwiczymy z dzieckiem, są tylko bazą dla wypracowania sposobu myślenia, reguł, które mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne, z życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo  zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć.

Metoda Instrumental Enrichment® może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu, na terenie poradni,  terapią w tym zakresie zajmuje się Edyta Jaworska.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani spotkaniem wprowadzającym i zapisami na terapię proszę o kontakt pod numerem telefonu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
32/ 647-08-30

Serdecznie zapraszam Edyta Jaworska