Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji” dotyczący modelu nauczyciela zawartego w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Konferencje zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych.