Zmiana terminu Zespołu Orzekającego dla osób słabosłyszących i niesłyszących

Posiedzenie Zespołu Orzekającego dla osób słabosłyszących i niesłyszących odbędzie się 19.08.2022r.