Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia procedury odbioru, samodzielnego przyjścia i wyjścia z zajęć w PPP w Olkuszu

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2022/2023 z dnia 01.12.2022r. w sprawie wprowadzenia procedury odbioru, samodzielnego przyjścia i wyjścia dzieci i młodzieży z zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.

http://Procedura-odbierania-dziecka.pdf

Wzory zgód i upoważnień znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania oraz poniżej:
http://zgoda-samodzielne-przyjscie.pdf
http://upowaznienie-rok-szkolny.pdf
http://jednorazowe-upowaznienie.pdf